Automatiser betalingerne

Nemt for dig – nemt for dine kunder

Billing4all er en innovativ betalingsløsning, udviklet til små og mellemstore virksomheder, der leverer abonnementsbaserede ydelser, eller som blot sender og betaler rigtigt mange faktura.

Med Billing4all er det nu muligt at automatisere ikke blot dine faktureringer, men også:

  • Betalingerne fra dine kunder
  • Betalinger til dine leverandører
  • Den efterfølgende bogføring

Billing4all er en unik løsning, der trækker på alle fordelene, fra allerede kendte betalingsløsninger, og eliminerer ulemperne. Vi har således udviklet en effektiv, tidsbesparende og – ikke mindst – prisvenlig løsning, der letter transaktionerne for både dig og dine kunder, og som samtidig giver dig et godt overblik over din virksomheds cash flow.


Betaling til tiden

Med Billing4all kan du automatisere betalingerne fra dine abonnementskunder. Ved etablering af en betalingsordning, bliver det aktuelle beløb automatisk trukket på kundens betalingskort ved abonnementsperiodens udløb. Du får således dine penge til tiden og undgår tidskrævende procedurer med rykkeropkrævninger og bankafstemninger. Du kan ligeledes automatisere betalingen til alle dine faste leverandører, så du ikke behøver at bruge unødig tid på bankoverførsler, girokort og rykkeropkrævninger fra betalinger, du har glemt i farten.

Billing4all-systemet har intelligent styring forstået på den måde, at systemet giver dig besked om betalinger, der fejler, overvåger hvornår betalingskort udløber osv. Dermed har du mulighed for at reagere hurtigt på eventuelle uregelmæssigheder og således sikre stabilitet i transaktionerne.


Systemet klarer bogføringen

Billing4all er en intuitiv og enkel løsning, der ikke kræver særlige bogføringskundskaber af brugeren. Vores system er født med integrationer til Dinero, Billy og e-conomic, hvilket betyder, at vi automatisk kan trække data på dine kunder og leverandører direkte fra dit økonomisystem, ligesom vi kan sende data den anden vej.

Det betyder, at vi kan skabe automatisering omkring hele processen fra fakturering og opkrævning til betaling og bogføring.


Få det gyldne overblik

Med Billing4all er det slut med enten ikke-eksisterende betalingsoversigter eller betalingsoversigter, der ikke er dynamiske og således ikke tager højde for løbende ændringer i form af eksempelvis tilgang af nye abonnementer, betalinger der fejler og lignende i den aktuelle periode.

Alle data og transaktioner registreres og gemmes i systemet, så du til hver en tid har adgang til nye, opdaterede tal, hvilket er en væsentlig faktor i forhold til likviditetsstyringen.

Vi tilbyder her-og-nu oversigter over:

  • Hvilke indbetalinger du har modtaget
  • Hvilke indbetalinger er på vej
  • Hvor meget omsætning har du på hver enkelt kunde over en given periode
  • Hvor stor har kundetilgangen været
  • Eventuelt mistede kunder
  • m.m.

Via vores system, kan du til hver en tid trække rapporter på akkurate, historiske data samt udarbejde prognoser for kommende perioder.

Der er således opsyn med din abonnementsforretning 24/7, og systemet er altid klar med de nyeste nøgletal, så du kan reagere proaktivt på et velfunderet grundlag.


Slut med forsvundne faktura og kvitteringer

Alle faktureringer, indbetalinger og udbetalinger gemmes naturligvis i vores system, så du til hver en tid har adgang til de dokumenter, du har brug for. Tilknytter du en mailadresse til dit log-in, kan du endvidere scanne og maile dine øvrige kvitteringer til arkivering i systemet, så du har alle ind- og udbetalinger samlet i elektronisk form ét sted.


Spar tid og penge

Med Billing4all vil du opnå store tidsmæssige besparelser på de mange administrative opgaver omkring fakturering, opkrævning, betalingsregistrering og bogføring. Vi automatiserer hele processen for dig, så du i stedet kan dedikere din kostbare tid til det, det dybest set handler om: Din kerneforretning.

Endvidere er Billing4alls prisstruktur skruet sammen, så alle kan være med. Her møder du ikke omkostningstunge opstartsgebyrer og høje enhedspriser. Du vælger selv, om du udelukkende ønsker at betale pr. forbrug, eller om du vil gøre brug af vores attraktive abonnementsordning.


Ekstra-service til dine kunder

Som kunde hos os, kan du ikke alene tilbyde dine kunder en nem og effektiv betalingsløsning. Dine kunder kan også – ganske gratis – få glæde af vores automatiserede bogføringsløsning. Når fakturaen er betalt via Billing4all, tilbyder vi således – kvit og frit – at bogføre den aktuelle transaktion direkte i kundens økonomisystem. Det kræver blot, at din kunde har et login og anvender ét af de kompatible økonomisystemer.